onsdag 10. juli 2013

Marinejegerne i ny rolleI forsvarsbloggen min har jeg vært innom spesialstyrkene våre fra tid til annen, hovedsakelig med rosende beskrivelse av deres kompetanse og innsats der de har vært satt inn. I Afghanistan har Hærens spesialstyrker vært i ca 10 år, når de nå trekkes ut.

Marinejegerne våre har ikke vært i Afghanistan, men er ikke mindre profesjonelle av den grunn. De har hovedbasen i Haakonsvern og et detasjement nordpå, i Ramsund. Det har vært reist kritikk mot Forsvaret fordi disse enhetene ikke har hatt døgnkontinuerlig beredskap og ikke vært øremerket for innsats ved terroranslag når politiet ber om hjelp. Nå har dette blitt rettet opp.

Med virkning fra 1. august i år skal Marinejegerkommandoen (MJK) settes på nasjonal kontraterrorberedskap, og skal på anmodning bistå politiet ved terroranslag eller antatt fare for terroranslag. Det er den maritime kompetansen og kapasiteten som er mest aktuell å benytte, naturlig nok, men MJK skal også kunne settes inn for å bistå politiet på land. Vi må kunne formode at det hovedsakelig vil dreie seg om mål og objekter på land hvor innsats fra sjøsiden er naturlig, og den angrepsretningen som kan ha størst effekt.

Hvem har ikke den pinlige videoen på netthinnen fra 22. juli 2011 da 10 tungt bevæpnede politifolk fra beredskapstroppen sto tettpakket i en liten rød gummibåt som knelte under dem, og de måtte over i sivile skjærgårdsjeeper som heldigvis kom til unnsetning.

MJK har skikkelig utstyr for å ta seg frem både i luften med uthopp fra fly eller helikopter over vann, i hurtiggående båter langs kysten og som undervannsfroskemenn. Disse soldatene har den samme holdning og kampmoral som Hærens spesialstyrker, og vil kunne representere en kraftig oppstiving av de ”sivile” politifolk i terrorberedskapsstyrken. Gjennom felles øvelser, og etter hvert kanskje også felles opplæring for deler av den utdannelsen og kompetansen disse mannskapene trenger for å beherske terrorbekjempelse, kan totaleffekten bli meget bra for helheten innen nasjonalt antiterrorberedskap.

Og det er på tide. Det er snart to år siden Anders B. Breivik satte en støkk i oss alle, og blottstilte vårt svake beredskap generelt og den noe ”helse, miljø og sikkerhet”-pregede kulturen i politiet spesielt.

Med sin bakgrunn som statsautorisert revisor og utdannelse fra Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI startet Knut Nylænde for 14 år siden selskapet Moxie AS. Han er sterkt opptatt av forsvarsspørsmål, men også andre politiske og kulturelle saker for eksempel miljøvern.