Velkommen


Velkommen til Knut Nylænde's forum om forsvarsspørsmål


Det er etter min mening tre grunnpilarer i et samfunn som makthaverne må sørge for er velfungerende til enhver tid. Det er:


  • Domstolene/rettsvesen
  • Politiet/fengselsvesen
  • Forsvaret
Denne websiden blir viet til den sistnevnte av disse institusjonene nemlig forsvaret.

Etter avslutningen av den «kalde krigen» falt forsvarspolitiske spørsmål langt ned på agendaen. Mange husker vel den tidligere Høyrelederen Jan Petersens forsøk på å ta opp forsvarsspørsmål i en av sine mindre vellykkede partilederdebatter før et Stortingsvalg i denne perioden. Han ble faktisk latterliggjort for sitt forsøk på å sette forsvarsspørsmål på dagsorden.

I dag ser vi en gryende interesse for forsvarsspørsmål som ikke bare knyttet til Norges aktivitet i konflikter i land som Afghanistan og Libya, men også til et mer direkte forsvar av Norge.

Jeg har i mange år hatt en stor interesse for forsvaret. Mange artikler i dette forumet vil reflektere dette. I tillegg vil jeg legge inn linker til artikler både jeg og andre har publisert andre steder.