onsdag 15. februar 2017

Nå har svenskene våknet - og ruster opp!

Av Knut H. Nylænde

Her i landet er det stille som i en sovesal. Etter at langtidsplanen for Forsvaret ble vedtatt i fjor høst, riktignok uten at landforsvarets fremtidsstruktur var gitt verken form eller innhold, ble det stille. Landforsvaret ble overlatt til en fornyet utredning. Regjeringen ble nemlig enig med APs ledelse forut for behandlingen i Stortinget om at partene ikke skal være uenige om viktige forsvarsspørsmål. Slå den! 

Man kan spørre seg hva som skal til for at vår politikere skal våkne? Kanskje noe à la hva svenskene har opplevd?

Natt til langfredag 2013 kom seks russiske bombefly rett mot svensk territorium - helt overraskende - og markerte et angrep med atomvåpen, bl.a. mot Stockholm. Hendelsen er bekreftet av NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, i ettertid. Han har sagt at slike angrepsmarkeringer med fly som kan levere atomvåpen har skjedd mot flere NATO-land de senere år, uten at andre land enn Sverige ble navngitt. Det svenske forsvar hadde ingen jagerfly i luften da det skjedde og ingen flygere på vakt.

Senere har svensk luftrom vært krenket flere ganger av russiske kampfly, og den svenske skjærgård har hatt flere ”besøk” av antatt russiske undervannsfartøyer, bl.a. i Nämdöfjärden høsten 2014. Denne aktiviteten har ført til markert økning i svenske forsvarsbudsjetter, samt en vridning av ressursbruken over til nasjonalt og regionalt forsvar etter 25 år med satsing på internasjonale operasjoner. Forsvarsdebatten går høyt i Sverige. Her hjemme dreier debatten seg mest om protester mot nedleggelser av militære enheter og anlegg. I nabolandet har debatten motsatt fortegn. Ca halvparten av den svenske befolkning mener nå at landet bør bli medlem av NATO. Det er oppsiktsvekkende. Nøytralitetspolitikken har stått meget sterkt i hele etterkrigstiden i riksdag og regjering med bred støtte i det svenske folk.

I Sverige organiserer man nå landforsvaret i kraftige stridsgrupper med stor mobilitet og ildkraft, som hurtig kan settes inn i de mest utsatte deler av svensk territorium, bl.a. på Gotland. Her i landet flytter vi de helikoptre - Hærens Bell 412 - som kunne transportere militære mannskaper og utstyr til utsatte områder i nord, fra Bardufoss til Rygge (!). Her skal alle våre 18 Bell-helikoptre stå til disposisjon for politiets beredskapsstyrker, og Norge blir det eneste NATO-land som ikke har dedikerte helikoptre for forsvarsformål.

At over 5 000 personer nærmest ”over natten” blir kanalisert av russiske myndigheter mot grensestasjonen ved Storskog i Øst-Finnmark er kanskje ikke sammenlignbart med seks russiske bombefly med atomvåpen, men likevel; et varsel om hva som kan settes i gang fra russisk side for å skape kaos og usikkerhet burde det vel være. Sett i sammenheng med andre russiske provokasjoner og klare brudd på internasjonal lov og rett, med annekteringen av Krimhalvøya som det mest oppsiktsvekkende, ser jeg for meg ”mobbing” på Svalbard, ”ulykker” i Barentshavet, ”besøk” i norske fjorder, ”angrep” med krysserraketter mot Ørlandet flystasjon osv., osv.. Det gjelder å holde hodet kaldt og ikke overreagere, selvsagt, men det er forskjell på å velge avpasset reaksjonsmåte og ikke å ha noe å reagere med.

Med årets forsvarsbudsjett har vi råd til å holde oss med en hær på ca 3 500 soldater og et heimevern på ca 34 000. Til sammenligning kan Finland mønstre en stående hærstyrke på ca 16 000 soldater og en mobiliseringsstyrke på ca 240 000. Og - merkelig nok - det finske forsvarsbudsjett er omtrent halvparten av det norske!

Vi kan gjerne ta sammenligningen med Finland et stykke videre, og det blir bare mer og mer pinlig. Jeg har nevnt ovenfor at de 18 Bell-helikoptrene Hæren hadde nå er overført til Politiet; den finske hæren har 24 helikoptre. Videre har finnene 250 stridsvogner mot våre 52. De har over 800 artillerienheter mot våre 14 (!), de har 24 luftvernsystemer (missiler) mot vårt ene (!) NASAMS missilsystem. Det sier mye at den finske militærorganisasjon har 130 offiserer med oberst og generals rang, mens vi har 831 offiserer på disse nivåer. I Finland går ca 12 % av forsvarsbudsjettet til administrasjon og ledelse, mens vårt eget forsvar bruker ca 60 % til det samme. Det er en hårreisende forskjell og svært pinlig. Noe er alvorlig galt og jeg har pekt på det meste av det i tidligere artikler i denne bloggen.

Det råder en slags stormannsgalskap, og om materiell og mannskaper ikke kan settes opp og utstyres slik at de kan sammenlignes med og innpasses i en stormakts militærstruktur og operasjonsmønster, så er de mindreverdige. Det norske forsvar ser mer og mer ut som en høyteknologisk modul som kan settes inn i en amerikanskledet militæroperasjon. Det burde ikke være vanskelig å se at en slik modul ikke er særlig egnet til å møte russisk mobbing, og heller ikke om mobbing går over i en direkte krenkelse av norsk suverenitet, om enn i begrenset omfang. Hva som skal til for å utløse NATOs og USAs hjelp er mer enn uklart, og blir ikke klarere med Donald Trump som president.

En av de virkelige ”tungvektere” innen amerikansk sikkerhetspolitisk tenkning og analyse, Edward Luttwak (https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Luttwak) ved Center for Strategic and International Studies, kom med følgende tankevekker under et seminar i Oslo for mange år tilbake:


”Norway - shamefully rich, and extremely exposed global smallstate you in reality are - should not call for us when not in bare need; even then we will make you pay anyhow. The equation is: the cost of the damage done to you, and the cost of calling us in. The rest is yours”.