tirsdag 8. november 2016

Forsvarsanalytiker med krass kritikkJeg har flere ganger i min forsvarsblogg vist til artikler av forsvarsanalytiker John Berg, både i hans eget tidsskrift ”Forsvar 2020” og i norske aviser. Berg er meget kunnskapsrik og har solide kilder som grunnlag for sine analyser. Han er krass i sin kritikk av norske journalister og medier, som han mener er alt for overflatiske og ”servile” i sine dekninger av forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål.

I sitt siste nummer av tidsskriftet gjengir han en artikkel som han har fått refusert av Aftenpostens debattredaktør. Artikkelen innebærer bl. a. en skarp kritikk av Regjeringens langtidsplan for Forsvaret. Jeg siterer et par avsnitt:

”Forsvarets nye langtidsplan styrer ikke budsjettene for bare fire år fremover, den binder økonomien for 30-40 år.
For første gang er en langtidsplan for Forsvaret dominert av store, ultrateknologiske og typiske supermakts materiellprosjekter som ikke bare er svimlende dyre i anskaffelse. De er langtidsbindende fordi de har en levetid på ca. 40 år med meget høye kostnader til drift og jevnlige oppdateringer. Forsvaret mister det meste av økonomisk handlefrihet og vil vanskelig kunne omdisponere for å møte nye utfordringer.

Det er ikke budsjettenes størrelse og årlige vekst som vil skape vedvarende krise i Forsvaret, men kampflykostnadene i ca. 40 år fremover. Krisen vil forsterkes av kostnadene som må følge i kjølvannet, først og fremst til luftvern rundt Ørlandet med kapasitet mot ballistiske missiler. Spikeren i kisten blir et hastekjøp av Poseidon overvåkingsfly, som vanlig uten fyllestgjørende informasjon og realitetsdebatt.”

At opposisjonen i Stortinget ikke stiller spørsmål ved dette åpenbare resultat av gigantinvesteringene viser hvor lav interessen er blant stortingsrepresentanter relatert til vitale sikkerhets- og forsvarssaker. Når skal de begynne å gjøre jobbene sine?